Search
Close this search box.

הוית קוצים

טקסטים, מחשבות ורעיונות מהעבר ומהווה. נסיון לאסוף את הקרעים, לנסות להניחם נכון זה בצד זה ואולי אף להדביקם טלאי על טלאי על לבותינו.

באסופה טקסטים קאנוניים ממקורותינו הלאומיים לצד טקסטים שנכתבו זה עתה, בתוך הבלבול, היגון והסערה של ימות המלחמה מאז השבעה באוקטובר.

בהציבנו את ההווה על רצף הזיכרון הלאומי, בהתייצבותנו מול המילים הטעונות, יתכן ויש בהם מן הנחמה, אולי אף מן הענקת הכוח.

להורדה

לרכישת האסופה בעותק קשיח

אהבת? אפשר לשתף בקלות

Facebook
Twitter
Email
Print
WhatsApp
Telegram
שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן