Search
Close this search box.

צדק חברתי

“צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף” (דברים טז, כ)

החלוץ – המדרשה באורנים שואפת לקדם צדק חברתי המבוסס על תפיסת עולם סוציאל-דמוקרטית. אנו מחנכים לרדיפת הצדק בכל תכניות הארגון.
אנו רואים בחומרה את הפערים החברתיים הגדולים בישראל, את שיעורי העוני הגבוהים, את השירותים החברתיים המדולדלים ואת הפגיעה באדם העובד.
אנו דוגלים בערבות הדדית, ומאמינים שזאת אחריותנו כחברה להבטיח לכלל תנאים לחיים בכבוד.

אנו חותרים לקיים את מדינת ישראל על פי הערכים שאנחנו מאמינים בהם:
מדינת רווחה יהודית ודמוקרטית, שכל אזרחיה שווים;
מדינה ששייכת לנו, אזרחיה, משרתת את הצרכים והרצונות שלנו, מעניקה לנו ביטחון קיומי וכלכלי, ומאפשרת לנו התפתחות וצמיחה מתמדת;
מדינה שיש בה מקום לכולנו; שיש בה כבוד והערכה לשונות בינינו; שיש בה חופש ושוויון לזרמים שונים וקבוצות שונות של דת, עדה, מגדר, נטיה מינית, איזור גיאוגרפי ועוד; ובה בעת מטפחת ומחזקת את המשותף והמאחד בינינו, על בסיס ערבות הדדית ולא על בסיס שנאת האחר;
מדינה שהכלכלה שלה משרתת את כלל האנשים ולא את המעטים, את הרווחה הכללית ולא את הרווחים; שמעניקה לכל אנשיה תשתית נדיבה של חינוך, רווחה, דיור ובריאות, מתוך תפיסה כי אלה צריכות להיות זכויות חברתיות בסיסיות ולא סחורות הנמכרות בשוק; שמחזקת את העובדים, את ארגוני העובדים ואת זכויות העובדים; שמצמצמת את הפערים הכלכליים-חברתיים האדירים; שמטפחת את שיתוף הפעולה ואת הסולידריות על פני התחרות הגסה.

 

שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן