יהדות ישראלית

בכל הקשור ל”יהדות” טעונה ההוויה הישראלית לעייפה בכותרות: “אורתודוקס”, “רפורמי”, “חילוני”. זה כמה עשורים שתש כוחן של ההגדרות הללו מלתאר את המורכבות רבת הפנים של המציאות.

סירבנו לקבל את הדיכוטומיה שגזרה עלינו ההיסטוריה הישראלית: אם אתה יהודי “אמיתי”, אתה אך ורק אורתודוקס. אם אתה חילוני – מה לך וליהדות? החלטנו כי עלינו לפעול בתחום החינוך, התרבות והחברה, על מנת לעצב חברה שחבריה “חשים בבית” בתרבותם היהודית והציונית, ובונים את זהותם האישית והציבורית מתוכה. אנו פועלים ליצירת מרחב חדש ומכיל, יהדות ישראלית, המסמן כי הולך ונוצר “יש” יהודי-ישראלי, שבא לידי ביטוי בחיי היחיד, המשפחה, הקהילה והמרחב הציבורי. 

הארגון פועל לעיצובה של היהדות הישראלית בשלושה ממדים: לימוד של מקורות התרבות היהודית לדורותיה כולל פרשנות ויצירה מתוכם; חגי השנה וטקסי החיים – כחוויה משותפת, מרוממת; הכשרת מובילים בתחום היהדות הישראלית במערכת החינוך, בקהילות ובשיח הציבורי. 

דילוג לתוכן