ליווי בוגרים ומסלול נח”ל

ליווי בוגרי תוכניות הקד”צ במהלך המסלול הצבאי

ליווי בוגרים ומסלול נח”ל

ליווי בוגרי תוכניות הקד”צ במהלך המסלול הצבאי

אנחנו שואפים לשמור על קשר עם בוגרי התכניות החינוכיות שלנו במהלך השירות הצבאי ואחריו, ולעודד אותם: לשרת שירות צבאי מלא ולהשפעה חברתית וחינוכית בתפקידי פיקוד וקצונה; להמשיך בגיבוש השקפת עולם רחבה המבוססת על הכרעות ערכיות; ליצור שייכות קבוצתית, שכבתית, מחזורית, כבסיס לקהילת-חיים משימתית.

בוגרי המכינות ושנה ב’ מלווים כקבוצה במהלך השירות הצבאי, על-ידי מדריכים/ות.

מסלול הנח”ל הוא מסלול ותיק בצבא אשר נועד לאפשר לבוגרי שנת השירות לעבור את המסלול הצבאי יחד כקבוצה, תוך המשך של עשייה חברתית-קהילתית.​ במהלך השירות הגרעין מלווה על-ידי מדריך/ה.

שלבי המסלול:

1) המחוגה – מחנה הכנה בן חודשיים, במהלכו הגרעין מתגבש כקבוצה שגרה, לומדת ועובדת ביחד.

2) פרק צבאי ראשון בן 20 חודשים במוקדי השירות השונים של מסלול הנח”ל. במהלך תקופה זו יתקיימו 7 סמינרים בני שלושה ימים, בנוסף לשבתות-תנועה ואירועי תרבות.

3) פרק משימה בן 12 חודשים, שבו הגרעין עובר לגור בדירות משותפות ומבצע משימות חברתיות וחינוכיות. במהלך תקופה זו מתקיימים 4 סמינרים משותפים, ובסופו מסיימות הבנות את שירותן הצבאי.

4) פרק בט”ש בן 6 חודשים אשר מיועד רק לבנים, ובמהלכו הם משובצים למשימות ביטחון שוטף. בסוף פרק זה הבנים מסיימים את שירותם הצבאי.

חשוב לדעת:
מסלול הנח”ל הינו מסלול התנדבותי, וניתן לעזוב אותו (לחתום ויתור”) בכל שלב. חתימת ויתור במהלך שנת השירות עשויה להוביל להפסקת שנת השירות טרם סיומה. החתימה על התנדבות לגרעין חוסמת מיונים לתפקידים שאינם חלק מהנח”ל, אך פותחת מיונים לתפקידים שבתוך המסלול (חינוך, פיקוד וכו’).
למסלולים הבאים ניתן להתמיין גם כאשר מתנדבים למסלול הנח”ל: קורסי טייס, חובלים וצוללות, וליחידות המיוחדות שייטת 13, 669, מטכ”ל ושלדג.

עופרי לבינסון, ראשת תכנית ליווי בוגרים
054-9703735  ofrilew@hechalutz.com

שותפים
לתכנית

איגי