Search
Close this search box.

ליווי בוגרים ומסלול נח”ל

ליווי בוגרי תוכניות הקד”צ במהלך המסלול הצבאי

ליווי בוגרים ומסלול נח”ל

ליווי בוגרי תוכניות הקד”צ במהלך המסלול הצבאי

תקופת הליווי הצבאי נמשכת מסיום התוכנית החינוכית ועד סיום השחרור הצבאי. אנחנו שואפים לשמור על קשר עם בוגרי התכניות החינוכיות שלנו במהלך השירות הצבאי ואחריו, ולעודד אותם לשרת בצבא בתפקידי פיקוד וקצונה; לתרום בעשייה חברתית וחינוכית; להמשיך בגיבוש השקפת עולם רחבה המבוססת על הכרעות ערכיות; ולטפח שייכות קבוצתית ושכבתית כבסיס לקהילת-חיים משימתית.

בוגרי המכינות ושנה ב’ מלווים כקבוצה במהלך השירות הצבאי על-ידי מדריכים/ות, ונפגשים בפורום קבוצתי ושכבתי בסמינרי פיקוד וקצונה, שבתות תנועה בנושאים אקטואליים, חגים ואירועי תרבות.

מסלול הנח”ל הוא מסלול ותיק בצבא אשר נועד לאפשר לבוגרי שנת השירות לעבור את המסלול הצבאי יחד כקבוצה, תוך המשך של עשייה חברתית-קהילתית.​ במהלך השירות הגרעין מלווה על-ידי מדריך/ה.

שלבי המסלול:

1) המחוגה – מחנה הכנה בן חודשיים, במהלכו הגרעין מתגבש כקבוצה שגרה, לומדת ועובדת ביחד.

2) פרק צבאי ראשון בן 20 חודשים במוקדי השירות השונים של מסלול הנח”ל. במהלך תקופה זו יתקיימו 7 סמינרים בני שלושה ימים, בנוסף לשבתות-תנועה ואירועי תרבות.

3) פרק משימה בן 12 חודשים, שבו הגרעין עובר לגור בדירות משותפות ומבצע משימות חברתיות וחינוכיות. במהלך תקופה זו מתקיימים 4 סמינרים משותפים, ובסופו מסיימות הבנות את שירותן הצבאי.

4) פרק בט”ש בן 6 חודשים אשר מיועד רק לבנים, ובמהלכו הם משובצים למשימות ביטחון שוטף. בסוף פרק זה הבנים מסיימים את שירותם הצבאי.

חשוב לדעת:
מסלול הנח”ל הינו מסלול התנדבותי, וניתן לעזוב אותו (לחתום ויתור”) בכל שלב. חתימת ויתור במהלך שנת השירות עשויה להוביל להפסקת שנת השירות טרם סיומה. החתימה על התנדבות לגרעין חוסמת מיונים לתפקידים שאינם חלק מהנח”ל, אך פותחת מיונים לתפקידים שבתוך המסלול (חינוך, פיקוד וכו’).

למסלולים הבאים ניתן להתמיין גם כאשר מתנדבים למסלול הנח”ל: קורסי טייס, חובלים וצוללות, וליחידות המיוחדות שייטת 13, 669, מטכ”ל ושלדג.

גיא רנן, ראש תכנית מסלול הנח”ל
054-3399023  [email protected]

שותפים
לתכנית

איגי
שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן