רשת הקהילות

רשת ארצית של קהילות יהודיות-ישראליות התומכות ביצירת חברה צודקת ומתוקנת בישראל

רשת הקהילות

רשת ארצית של קהילות יהודיות-ישראליות התומכות ביצירת חברה צודקת ומתוקנת בישראל

מטרת הרשת להוות בית חם ותומך ומרחב של מפגש, למידה ועשייה משותפת עבור קהילות שמקיימות ערבות הדדית, תרבות יהודית-ישראלית ועשייה חברתית: ליזום, להקים וללוות קהילות; לזהות פוטנציאל מנהיגותי, להכשיר ולטפח אותו; ליצור הפריה ולמידה הדדית, ולקדם מדיניות שתתמוך במגוון הקהילות.

משימתנו היא לבנות ולהַבנות מרחבי שייכות וזהות שיהוו תשתית לחיי תרבות, חינוך ועשייה לטובת שינוי חברתי; לחבר יחידים לקבוצות, קבוצות לקהילות, ואותן לרשת ארצית בעלת שליחות וערכים משותפים.

אנו שואפים לפתח תודעת “ציבור מאורגן”, שיודע לעבוד מול המוסדות המוניציפליים והמדינה וליצור רשתות מקומיות וארציות, שיפעלו בזירות שונות למימוש מדיניות ציבורית תומכת.

להתגבשותה של קהילה יש שני ממדים מרכזיים: משימה חברתית ותרבות משותפת. אנו נשאף לשלב בין ממדי המשימה והתרבות.

קהילות חיים משימתיות: משתלבות במרכזי אוכלוסייה, במיוחד בפריפריה החברתית, ומשמשות בסיס לעשייה חברתית ולשינוי בשכונה וביישוב בשיתוף פעולה עם פעילים מקומיים.

קהילות חיים תרבותיות: מקיימות אורחות-חיים על כל הרצף הליברלי ופורצות לעצמן דרך לחיים יהודיים-ישראליים, באופן התואם את הצורך והכמיהה של חבריהן. כל קהילה עומדת בפני עצמה, מפתחת את זהותה באופן ייחודי ומקושרת לחברותיה ברשת על בסיס תרבותי-ערכי משותף.

עומר זוננשיין, ראש רשת הקהילות
054-2440960 [email protected]

שותפים
לתכנית

דילוג לתוכן