Search
Close this search box.

יהדות ישראלית

בשנת 1989 קמה המדרשה באורנים במטרה לעצב חברה שחבריה “חשים בבית” בתרבותם היהודית והציונית, ובונים את זהותם האישית והציבורית מתוכה.

סירבנו לקבל את הדיכוטומיה שגזרה עלינו ההיסטוריה הישראלית: אם אתה יהודי “אמיתי”, אתה אך ורק דתי. אם אתה חילוני – מה לך וליהדות? שאפנו לחיבור, במקום ניתוק, ברוח דבריו של ברל כצנלסון מ-1934: “דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את נפש הדור המחדש”.

באותה שנה, עם מותו של ח”נ ביאליק, כתב עליו כצנלסון: “עכשיו אנו עומדים בארץ בתקופה של בניה ראשונית. […] עוד אין לנו פנאי לחיים רוחניים עמוקים. הדבר היחיד שמצדיק את חיי דורנו, שנותן להם טעם, שמנחיל להם ערך קיים הוא מאמץ הבנייה עצמו. […] אבל עוד נצפנו לנו ימים. עוד יֵשבו יהודים רבים-רבים בארץ ומכאובינו התרבותיים לא יתנו להם דמי. ומה שנדון בימינו בזלזול, אם מעבודה קשה ואם מקהות-רוח, עוד יהפוך לבאים אחרינו למצוקת-נפש גדולה” (ברל כצנלסון, כתבים, כרך ו’, ת”א, תש”ז, עמ’ 337). 55 שנים לאחר מותו של ביאליק הביאה מצוקת הנפש שניבא ברל להקמת המדרשה באורנים. ועוד לא תמה המלאכה.

אנחנו שואפים לקדם יהדות ישראלית, הומניסטית ושוויונית, שמכילה גוונים וקולות שונים, נותנת מקום שווה לנשים וגברים ומתייחסת בכבוד לכל אדם; יהדות ששואבת מן המקורות המגוונים שיש לעם היהודי להציע ומחדשת לפי ערכי ההווה; יהדות שערה לאתגרים החברתיים היום ופועלת לתיקון; יהדות שנותנת מקום לחול ולקודש, ומאפשרת להרגיש שייכות.    

מתוך השקפת עולם זו אנחנו פועלים ב-30 שנים האחרונות במרחב הישראלי המגוון, בשדות החינוך, התרבות והחברה, באופנים שונים:

  • לימוד מקורות התרבות היהודית ועידוד היצירה למאות צעירים בשנה בתכניות קדם צבאיות, במהלך השירות הצבאי ובתכניות לאחר השירות הצבאי.
  • הכשרה של מובילי קהילה בתחום היהדות וניהול רשת קהילות – לעידוד קהילתיות יהודית ישראלית חיה
  • הכשרה של מובילי תרבות יהודית ישראלית במערכת החינוך – להעמקת הידע ופיתוח מיומנויות פדגוגיות
  • פיתוח והפעלה של תכניות לאלפי תלמידים בבתי הספר ומחוץ להם
  • הכשרת רבנות ישראלית – ליצירה של מנהיגות קהילתית, חינוכית וציבורית ברוח המטרות שהצבנו.
  • בתי המדרש – לימוד קבוצתי של מקורות יהודיים עתיקים וחדשים.
  • הוצאה לאור של ספרים ופרסומים לציבור הרחב בנושא חגים, טקסי חיים, פרשנות פמיניסטית לסוגיות תלמודיות, ועוד.

המדרשה היא מרכז חינוכי מן הראשונים והמובילים בארץ בעיצוב טקסי חיים (חתונה, בר/בת מצווה, לידה, אבלות) וטקסי שבת וחג למשפחה הישראלית. המדרשה היתה פורצת דרך בחיבור בין מגדר ויהדות, ונשות הצוות של המדרשה הן מן המובילות בתחום זה בארץ. המדרשה מסמנת את הקהילה כמסד חיוני לבניית חיים יהודיים בישראל של היום, ואנו מכשירים מובילים ומובילות לתחום היהודי במרחב הקהילתי, מסייעים בהצמחת קהילות חדשות, ומנהלים רשת של קהילות המקיימות בחייהן תרבות יהודית-ישראלית.

פעולתה רבת הפנים של המדרשה מכוונת ליצירת מרחב חדש ומכיל, יהדות ישראלית, אשר יש בה מקום לחילונים ואורתודוקסים, מסורתיים ורפורמים, מזרחים ואשכנזים. תפיסה זו מסמנת כי הולך ונוצר “יש” יהודי-ישראלי, הבא לידי ביטוי בחיי היחיד, המשפחה, הקהילה ובמרחב הציבורי.

שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן