מנהיגות קהילתית צעירה

“שערים”: תכנית הכשרה למנהיגות קהילתית צעירה

מנהיגות קהילתית צעירה

“שערים”: תכנית הכשרה למנהיגות קהילתית צעירה

“שערים” היא תכנית בהיקף של 120 שעות הכשרה, המיועדת למובילי קהילה בתחילת דרכם.

בתכנית נעסוק בחמישה תחומים:

 1. תרבות – לימוד מארון הספרים היהודי-ישראלי
 2. זמנים – לעיצוב ולחידוש שבת, חגים וטקסי חיים בקהילה, במשפחה ובחברה הסובבת.
 3. קהילה – פיתוח כישורים תודעתיים ומעשיים לעבודה עם ציבור ברוח קהילתית.
 4. קשרים – לימודי הנחייה והדרכה – להבנת תהליכים אישיים וקבוצתיים כבסיס להנעת אנשים, לעבודה עם צוותים, קבוצות ומשפחות בקהילה ובסביבה.
 5. מנהיגות – פיתוח סגנון המנהיגות האישי, הרצון והיכולות למנהיגות בצוות.

יעדי התכנית – בשלושה שלבים:

 1. המשתתפים יכירו את הזירה החברתית-ישראלית, זירת הפעולה הקהילתית, האתגרים וההזדמנויות השונות, ויפגשו קהילות, מובילי קהילות ותפיסות מגוונות.
 2. המשתתפים יפַתחו מיומנויות לבנייה ולהובלה של קהילה או פעילויות קהילתיות.
 3. המשתתפים יבנו ויובילו קהילה או פעילויות קהילתיות.

מבנה התוכנית ולוח זמנים:

 • סוף ספטמבר 2021 – סמינר פתיחה מרוכז (2 ימים, כולל לינה).
 • אוקטובר 2021 עד ינואר 2022 – פגישות שבועיות בימי חמישי בין 20:00-15:00, וכן 2 סיורים בתל אביב ובירושלים וחווית-שבת משותפת.
 • תחילת פברואר 2022 – מפגש סיום התוכנית העיונית.
 • פברואר-מאי 2022 – חונכות לבניית פרויקט אישי.

עם סיום התוכנית יצטרפו משתתפיה לרשת הקהילות של המדרשה וייהנו ממשאביה: ליווי, הכשרה, קבוצת עמיתים ותמיכה.

שותפים
לתכנית

דילוג לתוכן