פרקי חלוצים

50.00

הספר “פרקי חלוצים” מתחקה אחרי כתביהם, הגיגיהם ולבטיהם של אנשי העלייה השניה והשלישית וממשיכיהם/ן בדורות מאוחרים יותר, ועוסק בשאלות של הגשמה חברתית, יחסי כלל ופרט, תרבות ומסורת, חינוך, אוטופיזם, ציונות, סוציאליזם, קהילה, שותפות ושותפים ועוד.
לימוד הכתבים האישיים והציבוריים מאפשר מפגש אישי וקבוצתי עם האנשים, שלפני מאה שנה בחרו להגשים את ערכיהם/ן כאן בארץ ישראל, ומדגיש את המשותף בינינו לבינם/ן – וגם את השוני.
מומלץ למורים/ות, מדריכות/ים, אנשי ונשות חינוך, יחידים וארגונים.

ספרים נוספים בנושא

דילוג לתוכן