נפגשים בשביל ישראל

מסע חוויתי של זכרון, שיח והתחדשות

א

ב

ג

ד

ה

ו

שבת

23/02/2020

24/02/2020

***

א' ראש השנה

26/02/2020

***

להרשמה

{% if register_info.login_type == constant('PRIVATE_USER_NO_NEGEV', LoginType) %}
כמות אנשים:
{% elseif register_info.login_type == constant('PRIVATE_USER_WITH_NEGEV', LoginType) %}
כמות אנשים:
{% elseif register_info.login_type == constant('WHOLE_USER', LoginType) %}
כמות אנשים:
{% endif %}