עמיוניטי

היכרות וחיבור בין מנהיגות חינוכית ישראלית ליהדות העולם

עמיוניטי

היכרות וחיבור בין מנהיגות חינוכית ישראלית ליהדות העולם

עמיוניטי היא תכנית ארצית תלת-שנתית, בהובלת הסוכנות היהודית ובשיתוף מועצת תנועות הנוער ומועצת ארגוני הילדים והנוער, שמטרתה ליצור היכרות וחיבור בין מנהיגות חינוכית ישראלית ליהדות העולם. משתתפי התכנית הם מובילי תחום עמיות יהודית בתנועות הנוער ובארגוני הילדים והנוער שעתידים לקדם את הנושא בארגוניהם.

אנו שואפים לבחון את הסיפור היהודי-ישראלי תוך היכרות עם קהילות יהודיות מחוץ לישראל (בעיקר עם יהדות ארה”ב, שהיא התפוצה הגדולה ביותר), ולאתר כיצד הזהות היהודית-ישראלית יכולה להיתרם מהיכרות עם יהדות התפוצות לגווניה. על בסיס תהליך זה, ננסה לבנות סיפור כלל-יהודי משותף.

תוצרי התכנית

  • פיתוח תוכן: בסיום התכנית תצא חוברת בנושא חינוך לעמיות בתנועות הנוער, ובה עקרונות יסוד חינוכיים, תכנים ומערכים. בכל אחת מתנועות הנוער תיכתב תכנית להטמעת נושא התרבות היהודית-ישראלית והעמיות.
  • הכשרה מקצועית ופיתוח צוות: חיזוקם המקצועי של מובילי תחום עמיוניטי בתנועות הנוער, על ידי יצירת שפה מקצועית, מתן כלים פרקטיים, למידה משותפת והיכרות עם עולמות התוכן והרוח הרלוונטיים. גיבוש צוות תנועתי מחויב לתחום העמיוניטי להובלת מהלכים פנים-תנועתיים.
  • קידום שיתוף פעולה בין-תנועתי: פיתוח פרויקטים חוצי תנועות וארגונים לטובת קידום מטרות עמיוניטי בחברה הישראלית. בניית תוכנית משותפת עם תנועות, ארגונים או קהילות מקבילות בעולם היהודי.

שותפים
לתכנית

דילוג לתוכן