רשת הקהילות

רשת ארצית של קהילות יהודיות-ישראליות התומכות ביצירת חברה צודקת ומתוקנת בישראל

רשת הקהילות

רשת ארצית של קהילות יהודיות-ישראליות התומכות ביצירת חברה צודקת ומתוקנת בישראל

מטרת הרשת להוות בית חם ותומך עבור הקהילות היהודיות-ישראליות בארץ, ליזום, להקים ולסייע בתהליך הקמתן של קהילות יהודיות-ישראליות, ללוות קהילות, להכשיר מנהיגות קהילתית, ליצור הפרייה ולמידה בין קהילות ובין מובילים, לאגם משאבים ואינטרסים כדי לשנות את המציאות הקהילתית בארץ.

החברים והחברות ברשת נהנים ממגוון רחב של מנגנוני תמיכה, ליווי, הכשרה, למידה ומפגשי עמיתים.

“דבש מסלע”

תמיכה במובילי ומובילות קהילה יהודית ישראלית

מטרת התוכנית היא לאפשר למנהיגים ומנהיגות רוחניים-קהילתיים, שאינם זוכים לשכר על עבודתם, דרך ראויה, מתגמלת ומעודדת, למימוש המשימה החשובה שלקחו על עצמם.
התוכנית מייצרת מנגנון תמיכה כלכלית – הן במובילי הקהילה והן בפעילויות מיוחדות, על מנת לחזק את העשייה ולאפשר למובילי קהילות להשקיע מזמנם בהמשך פיתוח הקהילה.
מעבר לתמיכה, משתתפי התוכנית לוקחים חלק בקבוצת עמיתים לומדת, מייעצת ותומכת; נהנים מחברות ברשת הקהילות של המדרשה באורנים ושל קרן האני ומשתתפים בכנסים וימי עיון מקצועיים. נדבך נוסף בתוכנית הוא הצמדת מנטור.ית לכל מוביל קהילתי, בהתאם לצרכים ולרצונות של המוביל/ה והקהילה.
התוכנית מיועדת לכל רב, רבה או מוביל/ה רוחני/ת מכל הזרמים השונים במרחב היהודי-ישראלי המובילים קהילה ופעילות קהילתית, העומדים בקריטריונים של המדרשה ושל קרן האני.

עומר זוננשיין, ראש רשת הקהילות
054-2440960 omer@hamidrasha.email

שותפים
לתכנית