עמיתי קהילה

תכנית לקבוצת מובילי קהילה, רבנים ורבות, מהעולם היהודי הפלורליסטי

עמיתי קהילה

תכנית לקבוצת מובילי קהילה, רבנים ורבות, מהעולם היהודי הפלורליסטי

מטרת התוכנית להוות קבוצת עמיתים ללמידה, התייעצות ותמיכה של הנהגה רוחנית קהילתית.
תוכנית עמיתי קהילה כוללת כ-20 מפגשים במדרשה באורנים (מפגש אחד לשבועיים) וכן סיור לימודי אחד לפחות.
הקבוצה מונה כ-15 מנהיגות קהילות, רבנים ורבות, הנפגשים לאורך השנים ללמידה, שיתוף והתייעצות. לכל שנה נושא מרכזי למפגשי הלמידה, בהובלת חברי/ות הקבוצה ומרצים/ות חיצוניים.

הדס רון-זריז
052-7334611  hadas@ron-family.info

שותפים
לתכנית