אקוסיסטם ישראלי

חיים יהודיים-ישראליים במרחב האורבני והכפרי

אקוסיסטם ישראלי

חיים יהודיים-ישראליים במרחב האורבני והכפרי

המדרשה באורנים לקחה על עצמה כחלק מחזונה (2005) לפתח את תחום הקהילה היהודית-ישראלית. במהלך 30 שנות פעילותה נצבר בה ניסיון רב בנושא, והיא הגוף הרציני והיציב בתחום. לאורך השנים המדרשה מקיימת הכשרות למובילי קהילות, קבוצת עמיתים, כנסים מקצועיים וימי עיון; מקימה ומלווה קהילות צעירים ובוגרים בשלבים שונים של התפתחות. המדרשה קשורה באופן ישיר עם עשרות קהילות ברחבי הארץ.

על סמך ניסיונה פיתחה המדרשה תפיסה כוללת כיצד לממש יעד זה, ובנתה מודל עבודה תחת הכותרת “אקוסיסטם ישראלי – חיים יהודיים-ישראליים במרחב העירוני והכפרי”. במרכז המודל עומדות קהילות חיים של צעירים (35-20), הפועלות במרחב העירוני והכפרי כ”לב פועם” שמניע את המהלך החברתי-תרבותי הרחב.

האקוסיסטם מתאר מערכת אנושית סבוכה על מכלול הפרטים, הקבוצות, הארגונים, הכוחות, המעשים והתפיסות המרכיבים אותה; מציאות רב-רובדית, הנוצרת ממפגש של מספר רב של מערכות, המורכבות מתתי-מערכות ומפרטים, ואת השפעתם אלה על אלה.

האקוסיסטם הוא יצירת רשת של קשרים, שיתופי פעולה וחיים משותפים בין קבוצות, קהילות, תוכניות חינוכיות, עמותות ורשויות, במטרה ליצור מרחב תרבותי עמוק ומגוון, המאפשר לכל החולקים מרחב זה, להעשיר את החיים הקהילתיים.

כיום אנחנו מעורבים בפעילותם של שני סוגים של אקוסיסטם: במרחב העירוני – בחיפה, ובמרחב הכפרי – במועצה האזורית מטה אשר. אלה משמשים עבורנו מעבדה (LAB), במטרה ללמוד מתודות שיאפשרו שכפול חברתי של המודל למרחבים עירוניים וכפריים נוספים בישראל. המשגת מודל פעולה ייחודי זה תתווה מסלול הגשמה נושם עבור מאות צעירות וצעירים, בוגרי/ות התוכניות השונות והמגוונות – בדרך למימוש יעדים אלה בחייהם הבוגרים ובקהילותיהם.

אקוסיסטם חיפאי

בשנים האחרונות מתקיים תהליך של מעבר והתבסססות של קבוצות וקהילות של “החלוץ” לשכונת הדר בחיפה. בשכונה חיות מספר קבוצות חיים, מכינה קדם-צבאית (מכינת רבין), שנה ב’ וכפר סטודנטים. הקבוצות והתוכניות החינוכיות מייצרות קהילה, והן הבסיס למודל האקוסיסטם.

בשנות פעילותנו בשכונת הדר אנו עדים לניצנים של שינוי בכמה רמות: נוכחות הולכת וגוברת של תושבים (חדשים וישנים) בפעילויות אשר מתארגנות במרחבי השכונה וניתן לקטלג אותן כקהילתיות חדשה; שיפור משמעותי בשיתוף הפעולה עם הגורמים העירוניים (עירייה, ועד שכונה, מתנס”ים, גני ילדים, בית ספר) וניצול משאבים עירוניים; אנו עדים לתהליך איטי של שינוי מתמיד במימד הפיזי (מענה משטרתי למוסדות מפוקפקים בשכונה, תאורה חדשה ברחובות ישנים וחשוכים, הקמת גן משחקים); וכן שיפור ניכר בהשקעות בתחומי חינוך ותרבות בקהילה, מספר הפעילויות הקהילתיות ומספר המשתתפים בפעילויות אלו.

אקוסיסטם מטה אשר

המועצה האזורית מטה אשר, המכילה בקרבה 40 יישובים (18 קיבוצים, 20 מושבים ושני יישובים ערביים), שמה לעצמה למטרה להעצים את הזהות היהודית-ישראלית באזורה בשיתוף עם המדרשה באורנים, והעמידה למודל המשותף שתי מטרות מרכזיות:
1) פיתוח חיי תרבות ושיח יהודי-ישראלי בקהילות מטה אשר בדרך פלורליסטית, מגוונת ומכילה.
2) הכשרת פעילים ומנהיגות, שיובילו את חיי התרבות היהודית-ישראלית במערכות החינוך, בקהילות ובמרחב המועצתי.

מודל האקוסיסטם הייחודי למטה אשר משלב תוכניות חינוכיות של המדרשה (מכינה שנתית, מכינה חצי-שנתית, תוכנית לבוגרי צבא ‘זרעי קיץ’ לצד תוכניות התערבות חינוכיות קהילתיות – קורס מנחי בתי מדרש, תוכניות מנהיגות יהודיות-ישראליות במועצה, עבודה עם הדרג המקצועי והמחלקות השונות) לצד פיתוח תוכניות בתי מדרש, חגים, קבלות שבת, שנת מצווה וטקסים מאפשר שיח זהויות משמעותי ומהווה גשר אפשרי בין אוכלוסיות שונות בתוך קהילות מגוונות ומתפתחות במועצה המקומית מטה אשר.

המדרשה פועלת בשיתוף פעולה צמוד עם הרשות המקומית לחיזוק תחום התרבות היהודית-ישראלית, העשייה החינוכית, התרבותית והחברתית במרחבי המועצה.

עומר זוננשיין, ראש רשת הקהילות
054-2440960 omer@hamidrasha.email

בחיפה: נעמי קרן, מובילת אקוסיסטם חיפה
050-3555422 no’omi@hamidrasha.email

שותפים
לתכנית

Print