חקלאות

במהלך היום עובדות הקבוצות אצל חקלאים שונים במרחב, הקבוצות מתנסות במגוון עבודות חקלאיות לאורך התוכנית(גיזום, דילול, קטיף וכו’). לאחר שעות העבודה מתקיימת המסגרת החברתית-חינוכית, הכוללת לימוד בצורת בית מדרש(רב-שיח) בין הרכז והקבוצה בתוספת של הרצאות מגוונות וסמינרים לאורך התוכנית. מעבר ללימוד מתקיימות גם פעילויות חברתיות כגון: טיולים, ארוחות משותפות, חגים משותפים ועוד.

תכניות ששותפות במשימה