Search
Close this search box.

מנהיגות ומעורבות חברתית

תנועת החלוץ מחנכת את חניכיה ומעודדת את המשתתפים בתכניות השונות לסגל אורח חיים של מעורבות חברתית ברמה הקהילתית, ברמת השכונה, היישוב, העיר וברמת המדינה.
המשותף למרבית התכניות החינוכיות שלנו הוא המודל: מבינים – מתגבשים – משנים.

מבינים: התכניות כוללות מרכיב משמעותי של לימוד מעמיק של החברה הישראלית במטרה לגבש זהות עצמית, לפתח תפיסת עולם, להכיר את התהליכים המתהווים ולהבין את מנופי השינוי. הלימודים עוסקים בתכנים של: כלכלה וחברה, פוליטיקה, ציונות, דמוקרטיה, יהדות, שותפות יהודית-ערבית, חינוך, אקטיביזם, פילוסופיה ועוד.

מתגבשים: תכניות החלוץ מתבססות על חוויית הקהילה והתנועה, אשר מהווה בסיס לחיבור חברתי של צעירים ומבוגרים מרקעים מגוונים וליצירת תרבות אלטרנטיבית ומבססות את היכולת של המשתתפים לפעול כחלק מציבור מאורגן למען מטרות משותפות.

משנים: בתכניות החלוץ המשתתפים מתנסים, מתנדבים ופועלים במגוון מסגרות של שינוי חברתי, ברמה המוניציפלית והארצית. התנסות זו מייצרת חיבור ישיר לשטח, רכישת כלים לעשייה חברתית, וקוד של אקטיביות כלפי הסביבה. מסגרות שינוי אלו מייצרות כבר היום שינוי חברתי משמעותי במגוון שדות ומקומות ברחבי הארץ.
בדרך זו אנו חותרים ליצירת מנהיגות חברתית מתחדשת ומלוכדת המסוגל להתמודד על הנהגת החברה הישראלית והמדינה. מנהיגות זו תורכב מצעירים ובוגרים מובילים, המגיעים ממגוון מגזרים בחברה, בטוחים בזהותם היהודית והישראלית, חדורי שליחות ומטרה, בקיאים ומבינים את התהליכים המתהווים בחברה הישראלית ואת מנופי השינוי האפשריים.

 

שם פרטי*
שם משפחה*
דוא"ל*
דילוג לתוכן